«

»

Публична покана 26.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 26.05.2014 г.