Поверително третиране на лични данни

Длъжностно лице по ЗЗЛД:  г-жа М.Станчева
E-Mail: maria.stancheva.staneva@gmail.com
Телефон: 0899 90 34 47

 


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.