↑ Return to Обяви

Търгове


ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект недвижим имот – публична държавна собственост „Помещение”, с площ от 98.10 кв. м., подходящо за продажба на кафе, безалкохолни напитки, храни и др., находящи се в гр. Кърджали, ул. „Добрич” №44

  1. Заповед за откриване на търг
  2. Обява търг
  3. Документация
  4. Документация – изтегли

Публикувано на: 05.06.2023 г.