↑ Return to Структура

Първо мъжко отделение


Първо мъжко отделение е основна структурна единица в стационарния блок на Държавна психиатрична болница Кърджали. Разположено е в триетажна монолитна сграда, като заема втория етаж на блок “А”, останалите два етажа са заети съответно от Геронтопсихиатрично и от Първо женско отделение.

Отделението разполага с 40 легла от които 10 легла за пациенти с висока степен на зависимост от грижи, 15 легла за пациенти със средна степен на зависимост от грижи и 15 легла с ниска степен на зависимост от грижи.

Настаняват се пациенти с:

  • актуален соматичен проблем или такива с нарушена способност за ориентация и самообслужване
  • обострена психотична симптоматика
  • депресивно болни
  • тревожни разстройства
  • припадъчни състояния
  • пациенти със съдови нарушения, но със запазена ориентация и с дезактуализирани психотични изживявания
  • насочени от ТЕЛК за диагностично уточняване и преценка на трудоспособността.

 

ЕКИП:


В отделението работят:

Началник отделение: д-р Николинка Узунова

Лекар: д-р Олга Георгиева

Старша медицинска сестра

Mедицински сестри

Санитари

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Първо мъжко отделение: 0361 / 2-10-41

 

ГАЛЕРИЯ: