↑ Return to Структура

Второ мъжко отделение


Второ мъжко отделение е структурна единица в стационарния блок на Държавна психиатрична болница – гр. Кърджали. Отделението е разположено в самостоятелна сграда на два етажа.

Отделението осъществява дейността според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване професионалната тайна и правата на човека.

Второ мъжко отделение е отделение с отворен режим и разполага с 40 легла. Със заповед на Директора на ДПБ – Кърджали са разкрити три структурно функционални сектора:

 • Сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи (5 легла);
 • Сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи (15 легла);
 • Сектор за пациенти с ниска степен на зависимост от грижи (20 легла).

На втори етаж са разположени:

 • кабинет на началник отделение;
 • кабинет на старша сестра;
 • сестринска стая с манипулационна;
 • библиотеката на болницата;
 • шест болнични стаи;

На първия етаж се намират:

 • санитарска стая;
 • тоалетна с баня за пациентите;
 • тоалетна за персонала;
 • офис и столова за пациентите;
 • три болнични стаи;

 

ЕКИП:


 Началник отделение: Д–р Румен Йорданов Гетев

Д-р Румен Гетев

Д-р Румен Гетев

Завършил медицина в Медицински университет – гр. Пловдив през 1982 г. Започва работа в ДПБ – Кърджали – Първо мъжко отделение, като ординатор през 2010 г. От 01.08.2012 г. е началник на Второ мъжко отделение. Участва в симпозиуми в областта на психиатрията.

 

 

 

 

 

Старша мед. сестра: Светлана Петкова УЗУНОВА

Ст.м.с. Светлана Узунова

Ст.м.с. Светлана Узунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог: Десислава Хинова-Палахутева

Медицински сестри: Даниела ДИМОВА, Радка МИЛЧЕВА, Емилия ХАЛВАДЖИЕВА, Гюлбеян СЮЛЕЙМАН, Мирослава МИТЕВА, Стефка СТЕФАНОВА

Санитари: Халим ХАЛИМ, Рамадан РУФАТ, Ахмед САЛИ, Ердинч ХАСАН, Гюлбеаз ДЖЕБИР, Гюлтен РАСИМ

 

ДЕЙНОСТИ:


 • Хоспитализация и изписване на пациенти с психични заболявания и медико – социални проблеми;
 • 24 – часово денонощно медицинско наблюдение, 7 дни в седмицата, което се осигурява от дежурна мед. сестра и дежурен лекар;
 • Пълен набор от лабораторни изследвания, съгласно утвърдения стандарт по психиатрия;
 • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи на всички пациенти, постъпили в отделението съгласно на Добрата клинична практика;
 • Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно – диагностична, болнична помощ и рехабилитация на всички пациенти от цялата страна, чрез предоставяне на високоспециализирани услуги:

Медицински услуги – Диагностика и лечение на:

 1. Овладяване на шизофренен пристъп.
 2. Овладяване на депресивен пристъп.
 3. Овладяване на маниен епизод.
 4. Овладяване на абстиненция и лечение на зависимости.
 5. Диагностика и лечение на тревожни разстройства.
 6. Кризисни интервенции при социален срив.
 7. Електроконвулсивна терапия (ЕКТ).
 8. Рехабилитация.

Психосоциални услуги:

 1. Психотерапия.
 2. Обучение в социални умения.
 3. Психосоциална рехабилитация, психопрофилактика.
 4. Грижи за психично болни.
 5. Психологични изследвания.
 6. Физиотерапевтични процедури.

Други услуги като:

 1. Съдебно – психиатрично освидетелстване в граждански и наказателни дела.
 2. Трудово – лекарска експертиза.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Второ мъжко отделение: 0361 / 2-10-42

Началник отделение: 234

Старша медицинска сестра: 215

Сестринска стая: 264

 

ГАЛЕРИЯ: