↑ Return to Структура

Отделение за лечение на зависимости


Отделение за лечение на зависимости е структурна единица в стационарния блок на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали. Помещава се на първия етаж на монолитна сграда, съвместно с Трето мъжко отделение и Отделение за гранични състояния.

На територията на отделението са обособени 5 болнични стаи с легла, лекарски кабинет на началник отделение, манипулационна, сестринска стая, сервизни помещения и столова.

Клиничният профил на отделението включва следните групи психични разстройства, определени в стандарт „Психиатрия”:

 • абстинентни синдроми при зависимости;
 • остри психотични разстройства с възможност за пребиваване на свободен режим;
 • афективни разстройства (депресивни и манийни), с възможност за пребиваване на свободен режим;
 • терапевтично резистентни афективни разстройства;
 • психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства;
 • терапевтично резистентна шизофрения;
 • налудни разстройства;
 • кризи, чието разрешаване налага временна изолация;
 • остри стресови и посттравматично стресово разстройство;
 • абнормно поведение на боледуване (соматизиращи, хипохондрични и с личностови разстройства пациенти);
 • коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания, налагащи изследвания, консултации и динамично наблюдение и активно лечение.

 

Освен активно лечение в отделението се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към лечебни заведения за извънболнична помощ и центрове за психично здраве.

 

ЕКИП:


Началник отделение: Д-р Николинка Узунова

Д-р Николинка Узунова

Д-р Николинка Узунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекар: д-р Румен Гетев

Старша мед. сестра

Медицински сестри

Санитари

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Отделение за лечение на зависимости: 0361 / 2-10-44

 

ГАЛЕРИЯ: