↑ Return to Структура

Трето мъжко отделение


Трето мъжко отделение е структурна единица в стационарния блок на Държавна психиатрична болница – гр. Кърджали. Помещава се на втория етаж на монолитна сграда, съвместно с Отделение за лечение на зависимости (ОЛЗ) – първи етаж и Отделение за гранични състояния (ОГС) – трети етаж. Сградата е построена през 1968 год. и архитектурно – строителните параметри са съобразени с нормативните изисквания за това време.

 

ЕКИП:


Началник отделение: Д–р Розалия РАНГЕЛОВА

Д-р Розалия Рангелова

Д-р Розалия Рангелова

Завършила медицина в Медицински университет – гр. Плевен през 1999 год. От 1999 год. до 2001 год. е работила като лекар – ординатор в Център за спешна медицинска помощ – гр. Шумен. От месец юни 2001 год. започва работа в ДПБ – гр. Кърджали като лекар – ординатор. С призната специалност по Психиатрия от 2008 год. От 2009 год. е началник на Трето мъжко отделение към ДПБ – гр. Кърджали.

От 2006 год. работи активно като подизследовател в екип за клинични проучвания в областта на психиатрията в ДПБ – гр. Кърджали, а о т 2012 год. е главен изследовател. Има множество обучения в чужбина (Прага, Виена, Амстердам, Париж) за работа с медицински инструментариум за оценка на психиатрични симптоми, както и тренинги за Добра клинична практика. Участва в международни симпозиуми в областта на психиатрията.

От 2008 год. с индивидуална извънболнична медицинска практика.

 

Старша медицинска сестра

Медицински сестри

Санитари

 

ДЕЙНОСТИ:


  • Хоспитализация и изписване на пациенти с психични заболявания и медико – социални проблеми;
  • 24 – часово денонощно медицинско наблюдение, 7 дни в седмицата, което се осигурява от дежурна мед. сестра и дежурен лекар;
  • Пълен набор от лабораторни изследвания, съгласно утвърдения стандарт по психиатрия;
  • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи на всички пациенти, постъпили в отделението съгласно на Добрата клинична практика;
  • Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно – диагностична, болнична помощ и рехабилитация на всички пациенти от цялата страна, чрез предоставяне на високоспециализирани услуги:

 

Медицински услуги – Диагностика и лечение на:

1. Овладяване на шизофренен пристъп.

2. Овладяване на депресивен пристъп.

3. Овладяване на маниен епизод.

4. Овладяване на абстиненция и лечение на зависимости.

5. Диагностика и лечение на тревожни разстройства.

6. Кризисни интервенции при социален срив.

7. Електроконвулсивна терапия (ЕКТ).

8. Рехабилитация.

 

Психосоциални услуги:

1. Психотерапия.

2. Обучение в социални умения.

3. Психосоциална рехабилитация, психопрофилактика.

4. Грижи за психично болни.

5. Психологични изследвания.

6. Физиотерапевтични процедури.

 

Други услуги като:

1. Съдебно – психиатрично освидетелстване в граждански и наказателни дела.

2. Трудово – лекарска експертиза.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Трето мъжко отделение: 0361 / 2-10-43

 

ГАЛЕРИЯ: