↑ Return to Структура

Първо женско отделение


Първо женско отделение е структурна единица на стационарен блок от ДПБ – Кърджали открито през 26.09.1976 година, на площ от 550,25 кв.м.

Помещава се на третия етаж на монолитна сграда съвместно с Първо мъжко отделение и Гериатрично отделение.

От 01.08.2012г. в стационарния блок са разкрити 40 легла – 20 легла с краткосрочен престои и 20 легла за дългосрочен престои на лечение.

На територията на отделението има разкрити 13 болнични стаи, от които 1 с по шест легла, 4 с по четири легла, 5 с по три и два изолатора с по едно легло.

В отделението са обособени сектори, съобразно степента на зависимост от грижи и в съответствие с тях профилирани грижи.

Със заповед на Директора на ДПБ – Кърджали се създават три функционални сектора:

1. Сектор за пациенти със висока степен на зависимост от грижи.

2. Сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи.

3. Сектор за пациенти с ниска степен на зависимост от грижи.

 

ЕКИП:


В отделението работят:

Началник отделение: Д-р Диана Пеева

Д-р Диана Пеева

Д-р Диана Пеева

Завършила медицина в Медицински университет – гр. Пловдив, през 1983 год. От 1987 год. започва работа в ДПБ – гр. Кърджали като лекар – ординатор. С призната специалност по Психиатрия от 1990 год.

От 1999 год. е Началник на Първо женско отделение към ДПБ – гр. Кърджали. От 2011 г. със специалност Мениджмънт на здравеопазването.

Има множество обучения в страната и чужбина – Прага, Амстердам, Виена, Париж, Египет. Работи и като подизследовател в екип за клинични проучвания в областта на психиатрията в ДПБ – гр. Кърджали.

От 2000 год. с индивидуална извънболнична медицинска практика, работи по договор с РЗОК – Кърджали.

 

 

Лекар: д-р Танер Юсеин

Старша медицинска сестра

Медицински сестри

Санитари

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Първо женско отделение: 0361 / 2-10-45

 

ГАЛЕРИЯ: