↑ Return to Структура

Отделение за гранични състояния


Отделение за гранични състояния е структурна единица в стационарния блок на ДПБ гр. Кърджали. Помещава се на третия етаж на монолитна сграда в корпус „Б” съвместно с Отделение за лечение на зависимости /ОЛЗ/ – първи етаж и Трето мъжко отделение-втори етаж. Сградата е построена през 1968 година и архитектурно строителните параметри са оформени с нормативни изисквания за това време.

Отделение за гранични състояния-е отделение с отворен режим и разполага с 40 легла /стационар/, които са разположени в 7 стаи /четири по 6 легла, една по 7, една по 5 и една с 4 легла, / която е за специализирано наблюдение на болните със суициден риск или агресивно поведение, намираща се срещу манипулационна и сестринска стая /.

Целева група за която се предназначени здравните услуги предлагани от Отделение за гранични състояния включва:

 • Пациенти с депресивни и психични заболявания до 65 годишна възраст.
 • В отделението се лекуват както жени, така и мъже.

 

ЕКИП:


За пациентите на отделението се грижат медицински екип с доказана високо професионална квалификация, който осигурява денонощен достъп на здравни услуги за своите пациенти.

Началник отделение: Д-р Недялка Андреева
Завършила Медицински университет в гр. Пловдив през 1987 г. От 1988 г. работи като ординатор в ДПБ – Кърджали. С призната специалност по психиатрия от 1993 г. От 1994г. до 2003 год., е началник на ДКБ към ДПБ – Кърджали. От 2003 до 2013г. работи като амбулаторен психиатър в поликлиника (ДКЦ). От 01.01.2013 г. е началник отделение на ОГС към ДПБ – Кърджали.
Притежава множество сертификати. Има тренинги за добра клинична и амбулаторна практика. Обучение по когнитивно–поведенческа и схема–терапия. Участва в международни симпозиуми в областта на психиатрията. От 2000 г. с индивидуална и извън болнична медицинска практика.

Старша мед. сестра: Лидия Асенова

Медицински сестри: Мария АТАНАСОВА, Елена ЛАЗОВА, Добринка ТОДРОВА, Назиле ЧАВУШ, Нора КАЛЕНДЖИЕВА.

Санитари: Харие ЮСУФ, Христина ОГНЯНОВА, Бехия МУРАД, Соня СЕРКИЗОВА, Ашегюл СЕЛИМ

 

ДЕЙНОСТИ:


Отделение за гранични състояния предлага комплекс от разнообразни здравни услуги

 • Хоспитализация и изписване на пациенти с психично заболяване и медико социални проблеми.
 • 24 часово медицинско наблюдение, 7 дни в седмицата, което се осигурява от дежурна мед. сестра и дежурен лекар.
 • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи на всички пациенти постъпили в отделението
 • Пълен набор от лабораторни изследвания съгласно утвърдения стандарт по психично здраве
 • Оказване на своевременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно диагностична болнична помощ и рехабилитация на всички пациенти от цялата страна, чрез предоставяне на високоспециализирани здравни услуги.

 

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

 • Овладяване на депресивен пристъп.
 • Овладяване на маниен епизод
 • Диагностика и лечение на тревожни разстройства.
 • Овладяване на шизофренни пристъпи
 • Овладяване на абстиненция и лечение на зависимости.
 • Кризисни интервенции при социален срив
 • Електроконвулсивна терапия.
 • Рехабилитация.

ПСИХО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 • Психотерапия
 • Обучение в социални умения
 • Психосоциална рехабилитация, психопрофилактика
 • Психологични изследвания
 • Физиотерапевтични процедури

ДРУГИ УСЛУГИ КАТО

 • Съдебно – психиатрично освидетелстване в граждански и наказателни дела.
 • Трудово лекарска експертиза

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Отделение за гранични състояния: 0361 / 2-10-47

Началник отделение: 267

Старша медицинска сестра: 256

Сестринска стая: 287

Санитарска стая: 217

 

ГАЛЕРИЯ: