↑ Return to Структура

Гериатрично отделение


Гериатрично отделение е функционално звено в рамките на Държавна психиатрична болница – гр.Кърджали. Разположено е в триетажна монолитна сграда на първия етаж, останалите два етажа са заети от Първо мъжко и Първо женско отделение.

Целевата група, за която са предназначени здравните услуги, предлагани от Гериатрично отделение включва пациенти с психични заболявания над шейсетгодишна възраст. .

В съответствие със съвременните концепции за лечение на психичните заболявания в отделението се лекуват както мъже, така и жени.

 

ДЕЙНОСТИ:


Гериатрично отделение предлага комплекс от разнообразни здравни услуги (здравни дейности):

  • Клиничен преглед, диагностика, лечебни интервенции (медикаментозно лечение, електроконвулсивна терапия, психотерапия, кризисни интервенции, физиотерапия), ежедневна клинична визитация
  • Психологично изследване, набор от лабораторни изследвания
  • Психо-социална рехабилитация (обучение в социални умения)
  • Обучение на пациенти и близки за същността на болестта и изработване на умения за справяне с негативните последици от нея
  • Профилактика и промоция на психичното здраве
  • Общомедицински грижи
  • Експертна дейност – изготвяне на съдебно-психиатрични експертизи по граждански и наказателни дела, експертиза на работоспособността, представяне пред ТЕЛК

 

Лечението се провежда в съответствие с разработени програми за терапия на широк спектър от заболявания – разстройства на настроението (депресия и мания), шизофрения, остри психотични разстройства, тревожни разстройства, деменции, органични и симптоматични психози, зависимости.

Основната мисия на Гериатрично отделение е да удовлетворява потребностите на пациентите от здравни услуги в съответствие с правилата за добрата медицинска практика, европейските и националните медицински стандарти за лечение.

За пациентите на отделението се грижи медицински екип с доказана висока професионална квалификация, който осигурява денонощен достъп на здравни услуги за своите пациенти.

 

ЕКИП:


Началник отделение: Д-р Недялка Андреева

Лекар: д-р Слава Кьонева

Старша медицинска сестра

Медицински сестри

Санитари

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Гериатрично отделение: 0361 / 2-10-46

 

ГАЛЕРИЯ: