↑ Return to Структура

Геронтопсихиатрично отделение


Геронтопсихиатрично отделение е функционално звено в рамките на Държавна психиатрична болница – гр.Кърджали. Разположено е в триетажна монолитна сграда на първия етаж, останалите два етажа са заети от Първо мъжко и Първо женско отделение.

Отделението разполага с 40 легла, разпределени в 12 болнични стаи – една със седем легла, шест с четири легла, две с две легла и два изолатора с по едно легло.

Целевата група, за която са предназначени здравните услуги, предлагани от Геронтопсихиатрично отделение включва пациенти с психични заболявания над шейсетгодишна възраст. .

В съответствие със съвременните концепции за лечение на психичните заболявания в отделението се лекуват както мъже, така и жени.

 

ДЕЙНОСТИ:


Геронтопсихиатрично отделение предлага комплекс от разнообразни здравни услуги (здравни дейности):

  • Клиничен преглед, диагностика, лечебни интервенции (медикаментозно лечение, електроконвулсивна терапия, психотерапия, кризисни интервенции, физиотерапия), ежедневна клинична визитация
  • Психологично изследване, набор от лабораторни изследвания
  • Психо-социална рехабилитация (обучение в социални умения)
  • Обучение на пациенти и близки за същността на болестта и изработване на умения за справяне с негативните последици от нея
  • Профилактика и промоция на психичното здраве
  • Общомедицински грижи
  • Експертна дейност – изготвяне на съдебно-психиатрични експертизи по граждански и наказателни дела, експертиза на работоспособността, представяне пред ТЕЛК

 

Лечението се провежда в съответствие с разработени програми за терапия на широк спектър от заболявания – разстройства на настроението (депресия и мания), шизофрения, остри психотични разстройства, тревожни разстройства, деменции, органични и симптоматични психози, зависимости.

Основната мисия на Геронтопсихиатрично отделение е да удовлетворява потребностите на пациентите от здравни услуги в съответствие с правилата за добрата медицинска практика, европейските и националните медицински стандарти за лечение.

За пациентите на отделението се грижи медицински екип с доказана висока професионална квалификация, който осигурява денонощен достъп на здравни услуги за своите пациенти.

 

ЕКИП:


Началник отделение: Д-р Десислава Борисова

Д-р Десислава Борисова

Д-р Десислава Борисова

Завършва медицина в гр.Стара Загора – Тракийски университет, през 1999 г. След дипломиране започва работа в Държавна психиатрична болница – гр.Кърджали. Придобива специалност по психиатрия през 2004 г. С магистратура по здравен мениджмънт. Със следдипломни квалификационни курсове в областта на съдебната психиатрия, детската психиатрия, зависимости – наркомании, алкохолна зависимост и други. С участия в симпозиуми, конференции, семинари, обучителни модули по актуални въпроси в областта на психиатрията. От 2009г. е началник на Геронтопсихиатрично отделение.

 

Старша медицинска сестра: Хюрю Мехмед

Медицински сестри: Мария Костадинова, Бахрие Мурад, Фатме Мустафа, Недялка Маркова, Ресмие Азис, Назик Нури, Мюзеин Халил, Силвия Стоянова

Санитари: Халил Ахмед, Хамдие Хасан, Дурдугюл Вели, Наджие Хасан, Валентин Петков, Нефизе Иванова, Айшегюл Лесим, Зоя Арабаджиева, Ангелина Димитрова

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Геронтопсихиатрично отделение: 0361 / 2-10-46

Началник отделение: 252

Старша медицинска сестра: 236

Сестринска стая: 282

 

ГАЛЕРИЯ: