↑ Return to Контакти

Връзка с нас


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:


Гр. Кърджали 6600

Кв. Байкал

Ул. Добрич № 44

Държавна психиатрична болница – Кърджали

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Директор:

0361 / 6-26-95

 

Главна медицинска сестра:

0361 / 2-10-49

 

Главен счетоводител / Счетоводство:

0361 /  6-26-94

 

Дежурен лекар:

0361 / 2-10-40

 

Консултативно диагностичен блок:

0361 / 2-10-40

 

Първо женско отделение:

0361 / 2-10-45

 

Отделение за гранични състояния:

0361 / 2-10-47

 

Първо мъжко отделение:

0361 / 2-10-41

 

Второ мъжко отделение:

0361 / 2-10-42

 

Трето мъжко отделение:

0361 / 2-10-43

 

Геронтопсихиатрично отделение:

0361 / 2-10-46

 

Отделение за лечение на зависимости:

0361 / 2-10-44

 

E-MAIL:


 

 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (КАРТА):


Карта ДПБ - Кърджали