↑ Return to За болницата

Капацитет и обем на дейностите


Държавна психиатрична болница – Кърджали се състои от следните обособени структурни блокове:

КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК


 • Консултативно – диагностични кабинети;
 • Психологична лаборатория;
 • Кабинет социални работници;
 • Съдебно – психиатричен кабинет;
 • Дневен блок с помещение за психосоциална рехабилитация;
 • Дневен стационар (отделение без легла);
 • Клинична лаборатория;
 • Физиотерапия;
 • Трудово – рехабилитационен сектор със спомагателно стопанство и трудово лечебни работилници;
 • Регистър (картотека) за лица, подлежащи на Диспансеризация.

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК


№ поред

Легла от общо

От 01.08.2012 год. краткосрочен престой

В т. число дългосрочен престой

I Мъжко отделение

40

20

20

II Мъжко отделение

40

10

30

III Мъжко отделение

40

15

25

I Женско отделение

40

20

20

Отделение за гранични състояния

40

15

25

Геронтопсихиатрично отделение

40

20

20

Отделение за лечение на зависимости

30 +10 дневни грижи

15

15

Консултативно-Диагностичен блок (Дн. стационар)

40 дневни грижи

Всичко

270 легла + 50 дн. стац. = 320 легла общо

115 легла

155 легла

 

270 легла за болницата + 10 ОЛЗ легла + 40 КДБ легла = 320

Със Заповед №484/01.08.2012 год. на Директора на ДПБ са създадени три функционални сектора:

 • Сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи – I ЖО, I МО и ГО по 10 легла; II МО и ОЛЗ – 5 легла; III МО и ОГС по 2 легла;
 • Сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи – I ЖО, I МО, II МО, ГО и ОЛЗ по 15 легла; III МО и ОГС по 18 легла;
 • Сектор за пациенти с ниска степен на зависимост от грижи – I ЖО, I МО и ГО по 15 легла; II МО, III МО, ОГС и ОЛЗ по 20 легла.