↑ Return to Обяви

Обяви за работа и конкурси


Статус: Актуални обяви.

30.12.2016 г :
Конкурс за НАЧАЛНИК на Отделение за гранични състояния и Второ мъжко отделение

За повече информация: тел. 0361 / 6-26-94, Невена Костадинова – служител човешки ресурси.