↑ Return to Обяви

Обяви за работа и конкурси


ОБЯВА ЗА КОНКУРС:


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ГР. КЪРДЖАЛИ
На основание чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за СТАРША МЕД. СЕСТРА на Първо мъжко отделение, който ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документите на кандидатите в съответствие с обявените изисквания;
  2. Събеседване и оценка на представен писмен проект на тема „Управление на здравните грижи в психиатрично отделение”.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ и 5 години трудов стаж по специалността;
  2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;

Документи ще се приемат в отдел „Човешки ресурси” на ДПБ – Кърджали в срок до 26.11.2021 г..

 


За повече информация:

тел. 0361 / 6-26-94, Величка Христова – служител човешки ресурси.