ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект недвижим имот – публична държавна собственост „Помещение”, с площ от 98.10 кв. м., подходящо за продажба на кафе, безалкохолни напитки, храни и др., находящи се в гр. Кърджали, ул. „Добрич” №44

Повече ->

Обществена поръчка 26.06.2014 г. за доставка на лекарствени продукти

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Обществена поръчка 26.06.2014 г.

До потенциалните участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Отговор на запитване

До потенциалните участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Отговор на запитване 24.07.2014 г.

До участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Уведомително писмо 23.09.2014 г.

Съобщение

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, с настоящото писмо Ви уведомяваме, че обявяването на резултатите от класирането на техническите предложения и отварянето на ценовите оферти на допуснатите до класиране участници в обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали, ще се състои от 10:00 ч. на 06.06.2014 г. в залата на първи етаж в административната сграда на ДПБ – Кърджали, ул. „Добрич“ № 44, гр.Кърджали.

Изтегли: Съобщение 03.06.2014

Публична покана 26.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 26.05.2014 г.

Публична покана 13.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 13.05.2014 г.

Обществена поръчка 31.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 31.03.2014 г.

Публична покана 22.05.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява публична покана на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Всеки участник може да подаде офертата си всеки работен ден от 07.30 часа до 15.00 часа до посочения в поканата краен срок в Деловодство на ДПБ – КЪРДЖАЛИ, с адрес: гр. Кърджали, ул.„Добрич” № 44,.
Контакти и допълнителни разяснения на тел. 0878787441 – Харитон Христов

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 22.05.2013 г.

Обществена поръчка 17.04.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр.Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 17.04.2013 г.

Обществена поръчка 21.02.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 21.02.2013