↑ Return to Информация

Харта за правата на пациента


Харта за правата на пациента

Етичен кодекс за поведение на служителите в ДПБ – Кърджали