Начало


 

Честит 60 годишен юбилей!

Празника на болницата е повод за
гордост на всички:

На хората, които са я ръководили
/на тези които са сред нас и на онези,
които за съжаление не са между нас/

На всички лекари,
при които качества като професионализъм,
благородство и хуманност преобладават
в излишък.

На специалистите по здравни грижи – незаменимите мед.сестри.

На санитарите като неделима част от екипа.

На всички, които пряко или
косвено са оказвали и оказват
помощ за това, което сме сега и
за по-доброто в бъдеще.

Много здраве, професионални успехи и
в ежедневието да срещате
най-големия подарък –
благодарността на вашите пациенти.