Структура


Администрация:

Директор

Главна медицинска сестра

Административно стопански блок

Клинична лаборатория

Аптека

Психологична лаборатория

Кухненски блок

 

Болнични отделения:

Консултативно диагностичен блок

Първо мъжко отделение

Трето мъжко отделение

Първо женско отделение

Отделение за гранични състояния

Геронтопсихиатрично отделение

Отделение за лечение на зависимости