»

Обществена поръчка 21.02.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 21.02.2013