«

»

Обществена поръчка 17.04.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр.Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 17.04.2013 г.