Admin

Детайли за автора

Дата на регистрация: 26.04.2012

Последни публикации

  1. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ — 05.06.2023
  2. Обществена поръчка 26.06.2014 г. за доставка на лекарствени продукти — 26.06.2014
  3. Съобщение — 03.06.2014
  4. Публична покана 26.05.2014 г. — 26.05.2014
  5. Публична покана 13.05.2014 г. — 13.05.2014

Списък на публикациите на автора

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект недвижим имот – публична държавна собственост „Помещение”, с площ от 98.10 кв. м., подходящо за продажба на кафе, безалкохолни напитки, храни и др., находящи се в гр. Кърджали, ул. „Добрич” №44 Повече ->

Обществена поръчка 26.06.2014 г. за доставка на лекарствени продукти

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали” Документи за участие и условия на Възложителя: Обществена поръчка 26.06.2014 г. До потенциалните участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Отговор на запитване До потенциалните …

Прочетете повече »

Съобщение

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, с настоящото писмо Ви уведомяваме, че обявяването на резултатите от класирането на техническите предложения …

Прочетете повече »

Публична покана 26.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44” Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 26.05.2014 г.

Публична покана 13.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“ Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 13.05.2014 г.

Обществена поръчка 31.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали” Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 31.03.2014 г.

Публична покана 22.05.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява публична покана на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44” Всеки участник може да подаде офертата си всеки работен ден от 07.30 часа до 15.00 часа до посочения …

Прочетете повече »

Обществена поръчка 17.04.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр.Кърджали” Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 17.04.2013 г.

Обществена поръчка 21.02.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали” Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 21.02.2013