«

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект недвижим имот – публична държавна собственост „Помещение”, с площ от 98.10 кв. м., подходящо за продажба на кафе, безалкохолни напитки, храни и др., находящи се в гр. Кърджали, ул. „Добрич” №44

Повече ->