Архив по категория: Обяви

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект недвижим имот – публична държавна собственост „Помещение”, с площ от 98.10 кв. м., подходящо за продажба на кафе, безалкохолни напитки, храни и др., находящи се в гр. Кърджали, ул. „Добрич” №44 Повече ->

Съобщение

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, с настоящото писмо Ви уведомяваме, че обявяването на резултатите от класирането на техническите предложения …

Прочетете повече »