«

»

Обществена поръчка 26.06.2014 г. за доставка на лекарствени продукти

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Обществена поръчка 26.06.2014 г.

До потенциалните участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Отговор на запитване

До потенциалните участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Отговор на запитване 24.07.2014 г.

До участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница”: Уведомително писмо 23.09.2014 г.