«

»

Публична покана 22.05.2013 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява публична покана на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Всеки участник може да подаде офертата си всеки работен ден от 07.30 часа до 15.00 часа до посочения в поканата краен срок в Деловодство на ДПБ – КЪРДЖАЛИ, с адрес: гр. Кърджали, ул.„Добрич” № 44,.
Контакти и допълнителни разяснения на тел. 0878787441 – Харитон Христов

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 22.05.2013 г.