«

»

Обществена поръчка 31.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КЪРДЖАЛИ обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ОП 31.03.2014 г.