«

»

Публична покана 13.05.2014 г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ обявява публична покана с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“

Документи за участие и условия на Възложителя: Документи ПП 13.05.2014 г.